วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

รายละเอียด

  

ปรัชญาของโรงเรียนน่านนคร คือ

 

การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต

 

 

คำขัญของโรงเรียนน่านนคร คือ

 

เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย  น้ำใจงาม

 

 

 

 

 

 

 

   
© NANNAKORN