ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด
ฮิต: 4478

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

  1055250454

รหัส Smis 8 หลัก :

  55012017

รหัส Obec 6 หลัก :

  250454

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

  น่านนคร

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

  nannakorn

ที่อยู่ :

  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสบแก่น

ตำบล :

  นาปัง

อำเภอ :

  ภูเพียง

จังหวัด :

  น่าน

รหัสไปรษณีย์ :

  55000

โทรศัพท์ :

  054741804

โทรสาร :

  054741805

ระดับที่เปิดสอน :

 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

  17/05/2525

อีเมล์ :

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ :

  http://www.nnk.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

  เครือข่ายนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 16

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

  นาปัง

 ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:   

  110 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   

  9 กม.