ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านคร ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "SCB กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี12"
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนน่านคร ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "SCB กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี12"
   

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนน่านนครได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ -

เนตรนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

 

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.วีระวรรณ คฤหานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านนคร

   

   

   
© NANNAKORN