21 ตุลาคม 2560 ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนน่านนคร จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เข้ารับของพระราชทานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง
ดร.วีระวรรณ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านนคร พร้อมด้วยคณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนน่านนคร ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมประเพณีทานก๋วยสลาก ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน ซึ่งถือเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนน่านนคร ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีการเดินขบวนอัญเชิญธงชาติไทย โดย ดร.วีระวรรณ คฤหานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านนคร และร่วมร้องเพลงชาติไทยร่วมกัน สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์ และพระราชทานธงประจำชาติไทย ซึ่งมีการกำหนดให้วันที่ 28 ก.ย.ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยเริ่มจากกิจกรรมปีนี้เป็นปีแรก และเป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนน่านนคร ขอแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ท่าน คือ ครูชูเชษฐ พุ่มพวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน และจะมีการจัดงานแสดงความยินดีในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคารอนุสรณ์ 19 ปี โรงเรียนน่านนคร ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
โรงเรียนน่านนคร งานห้องสมุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สภานักเรียนโรงเรียนน่านนคร ปีการศึกษา 2560 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง ได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตั้งแต่วันที่ 5 - 12 กันยายน 2560 และมีการจัดสรุปกิจกรรม วันที่ 12 กันยายน 2560 โดยมี นายสรศักดิ์ นามมณฑา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปัง เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการแข่งขันการเล่านิทาน และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รวมถึงก่อนหน้านี้ มีการประกวด เปิดพจนานุกรมภาษาไทย เปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การทำบรรณิทัศน์ การออกแบบที่คั่นหนังสือ การประกวดหนังสือเล่มเล็ก การแข่งขันเขียนตามคำบอก การแข่งขันการเล่าหนังสือเล่มโปรด การแข่งขันการตอบปัญหาทั่วไปและอาเซียน การแข่งขันบันทึกรักการอ่าน ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย
   

 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ บูรณาการต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

 

 

 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โรงเรียนน่านนครได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ -

เนตรนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

 

  

พิธี ทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปเนื่องในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนน่านนคร

35 ปี เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาณ หอประชุม โรงเรียนน่านนคร

 

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน่านนคร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ในปีการศึกษา 2560

 

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

ดร.วีระวรรณ คฤหานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านนคร

   

   

   
© NANNAKORN

Login Form